Home  >  Aktivitéitsberichter
Media

Aktivitéitsberichter

Léiw Lieserinnen, léiw Lieser,

mir freeën eis fir Iech eisen Aktivitéitsbericht ze présentéieren.

Beim Liesen vun dësem kuerzen Dokument kënnt Dir en Iwwerbléck kréien iwwer déi ënnerschiddlech Aktivitéiten an eisem Service. Dës loossen sech an 3 zesummenhängend Beräicher andeelen:

  1. D‘Gespréicher um Telefon,
  2. d‘Ausbildung an d‘Begleedung vun de benevolen Mataarbechter, esou wéi
  3. d‘Engagement fir wichteg Aufgaben an Themen, déi och an der Zesummenaarbecht mat aneren Organisatounen a Professionelle geschitt.

Dir kënnt den Aktivitéitsbericht och bestellen a kritt en geschéckt: info@sosdetresse.lu

Retour en haut de page